Europejska sieć współpracy

Shutterstock

Silna międzynarodowa sieć producentów maszyn zapewnia atrakcyjną platformę współpracy dla firm z Polski

Ścisłe powiązania gospodarcze firm sektora inżynierii mechanicznej w Europie, a także coraz silniejsze powiązania międzynarodowe dzisiejszej gospodarki sprawiają, że niewiele problemów tego sektora da się rozwiązać na poziomie krajowym. Dlatego też VDMA oferuje producentom maszyn i urządzeń z Unii Europejskiej i krajów EFTA możliwość przystąpienia do stowarzyszenia jako pełni, równoprawni członkowie. 

Obecnie VDMA rozbudowuje swoją europejską sieć przedsiębiorstw oraz uatrakcyjnia międzynarodową ofertę usług dostępnych dla firm członkowskich. Członkowie VDMA już dziś mają dostęp między innymi do usług biura VDMA w Brukseli oraz biur przedstawicielskich działających na kluczowych rynkach, takich jak Brazylia, Chiny, Indie, Japonia i Rosja.

Europejscy producenci maszyn mają teraz szansę stać się częścią sprawnej, międzynarodowej sieci firm współpracujących w kwestiach istotnych dla całego sektora inżynierii mechanicznej.