O VDMA

VDMA

VDMA jest jednym z najważniejszych stowarzyszeń branżowych w Europie. Organizacja reprezentuje wspólne interesy gospodarcze, techniczne i naukowe swoich członków w kręgach biznesowych i rządowych, na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

VDMA – stowarzyszenie skupiające ponad 3 200 firm - jest największym przedstawicielem sektora inżynierii mechanicznej w Unii Europejskiej. VDMA posiada także znakomitą sieć kontaktów na poziomie globalnym.

Aby odzwierciedlić różne segmenty inżynierii mechaniczej,VDMA jest podzielone na 38 niezależnych organizacji branżowych.

Powyższe stowarzyszenia branżowe oferują firmom członkowskim szeroki zakres usług, wspierając ich codzienną działalność biznesową a także decyzje strategiczne, które pozwalają proaktywnie kształtować ich przyszłość. Do dyspozycji firm członkowskich stoi również 11 departamentów zajmujących się przekrojowymi tematami istotnymi dla firm inżynieryjnych z wszystkich segmentów, a także znaczna liczba dodatkowych for dyskusyjnych i inicjatyw.

Szczegółowe informacje